• 24 hores / 7 dies
  • Transport segur
  • +34 684151926
  • Entrega en 48 h.
  • Envíar com a regal
  • 24 hores / 7 dies
  • Transport segur
  • +34 684151926
  • Entrega en 48 h.
  • Envíar com a regal
De Calçotada

Sobre nosaltres

Els responsables de Masia Virtual som un grup de socis de l'Associació Sense Límits interessats en la promoció i la difusió dels productes de qualitat que es fan a l'Alt Camp i a la zona del Camp de Tarragona.

Els nostre objectiu es posar aquests productes a disposició de la gent que hi estigui interessada, i així poder fer front a les diverses despeses de l'entitat (lloguer, llum, manteniment, etc.), a part de poder organitzar activitats culturals, lúdiques i esportives.

Oferim productes de primera qualitat, de confiança i artesanals. Els quals enviem a tot l'estat espanyol i a països de la Unió Europea.

Per això volem aprofitar la nostra experiència en la venda per Internet, per a compartir aquests articles que són un fidel exponent del bon treball que porten a terme els artesans, pagesos, comerciants i industrials d'aquesta zona, els quals, estem segurs, que poden ésser del seu interès.

Esperem que gaudeixin d'aquests productes tant com nosaltres gaudim en oferir-los. Si no troben el que busquen, o volen fer alguna pregunta o suggeriment, poden posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol dels següents mitjans.

CONTACTE:

Masia Virtual - Ramon Piera

c/. Verge de l'Esperança, 52

43811 FIGUEROLA DEL CAMP (Alt Camp)

Teléfono +34 684 15 19 26

Correu: info@masiavirtual.com

Sobre nosotros

Los responsables de Masia Virtual somos un grupo de socios de la Asociación Sense Límits interesados en la promoción y en la difusión de los productos de calidad que se hacen en el Alt Camp y en la zona del Camp de Tarragona.

Nuestro objetivo es poner dichos productos a disposición de la gente que esté interesada, y así poder hacer frente a los diversos gastos de la entidad (alquiler, luz, mantenimiento, etc.), aparte de poder organizar muchas actividades culturales, lúdicas y deportivas.

Ofrecemos productos de primera calidad, de confianza y artesanales. Los cuales enviamos a todo el estado español y a paises de la Unión Europea.

Por eso, queremos aprovechar nuestra experiencia en la venta por Internet, para compartir dichos productos que son una fiel demostración del buen trabajo que llevan a cabo los artesanos, agricultores, comerciantes e industriales de esta zona, los cuales, estamos seguros, que pueden ser de su interés.

Esperamos que puedan disfrutar de estos productos igual como nosotros disfrutamos en ofrecérselos. Si no encuentran lo que buscan, o desean hacer alguna pregunta o sugerencia, pueden ponerse en contacto con nosotros por cualquiera de los siguientes medios.

CONTACTO:

Masia Virtual - Ramon Piera

c/. Verge de l'Esperança, 52

43811 FIGUEROLA DEL CAMP (Tarragona)

Teléfono +34 684 15 19 26

Correo: info@masiavirtual.com

Preparando los Calçots

Uns / Unos...

Preparant els Calçots per a gaudir d'un dia excepcional.

Preparando los Calçots para disfrutar de un día excepcional.

Comiendo Calçots

...altres / otros...

Una bona Calçotada requereix envoltar-se de molt bona gent.

Una buena Calçotada requiere rodearse de muy buena gente.

Cajas preparadas para enviar Calçots

...resultat / resultado

Caixes ja preparades per l'enviament dels millors Calçots del món.

Cajas ya preparadas para enviar los mejores Calçots del mundo.

Breu història

La idea que va donar lloc a Masia Virtual va néixer l'any 2000, després que diversos amics i coneguts ens preguntessin a on podrien comprar Calçots a Madrid, o a Sevilla, etc, i al comprovar que no hi havia ningú que oferia aquest producte per Internet.

Vam començar a treballar en aquesta idea, primer cercant els millors productes i proveïdors, i després intentant oferir un servei seriós i de qualitat... i des de llavors fins ara cada any ha sigut millor que l'anterior, i esperem poder seguir per molts més anys, gràcies sobretot als nostres clients/amics els quals són els nostres millors ambaixadors i comercials...

Breve historia

La idea que dio lugar a Masia Virtual nació en el año 2000, después de que diversos amigos y conocidos nos preguntasen donde podian comprar Calçots en Madrid, Sevilla, etc, y al comprobar de que no había nadie que ofreciera este producto por Internet.

Empezamos a trabajar en esta idea, primero buscando los mejores productos y proveedores, y después intentando ofrecer un servicio serio y de calidad... y desde entonces hasta ahora cada año ha sido mejor que el anterior, y esperamos poder seguir por muchos años más, gracias especialmente a nuestros clientes/amigos que son nuestros mejores embajadores y comerciales...

Fotos de nuestros clientes

Fotos de clients de Masia Virtual